Wed, 4. Apr 2018 at 19:30

Slovenska filharmonija, Dvorana M. Kozine