Wed, 14. Mar 2018 at 19:30

Slovenska filharmonija, Dvorana M. Kozine