Sat, 3. Feb 2018 at 19:00

Linhartova dvorana

Sat, 3. Feb 2018 at 20:00

Gallusova dvorana

Thu, 8. Feb 2018 at 18:00

Linhartova dvorana

Thu, 8. Feb 2018 at 19:30

Slovenska filharmonija, Dvorana M. Kozine