Pogoj za vstop v Cankarjev dom je predložitev dokazil o izpolnjevanju PCT pogoja (SMS sporočilo ne velja kot dokazilo o opravljenem HAG testu).

Za izbrane pogoje trenutno ni ponudbe.