Mon, 4. Feb 2019 at 20:00

Linhartova dvorana

Fri, 8. Feb 2019 at 17:00

Linhartova dvorana

Wed, 13. Mar 2019 at 19:30

Slovenska filharmonija, Dvorana M. Kozine

Thu, 11. Apr 2019 at 20:00

Linhartova dvorana

Sat, 13. Apr 2019 at 18:00

Linhartova dvorana