Fri, 23. Mar 2018 at 09:00

Linhartova dvorana

Fri, 23. Mar 2018 at 18:00

Linhartova dvorana

Wed, 28. Mar 2018 at 20:00

Dvorana Duše Počkaj

Thu, 29. Mar 2018 at 19:00

Štihova dvorana

Thu, 29. Mar 2018 at 20:00

Linhartova dvorana